FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e445-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavngrunnlag for skatt på alminnelig inntekt Svalbard
Definisjonalle skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag. For Svalbard gjelder dette kapitalinntekter og annen næringsinntekt enn alminnelig inntekt fra enkelpersonforetak og særskilt godtgjørelse fra DLS mv.
DefinisjonskildeSkatteetaten
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/svalbard/S-22.057/
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonFor inntekt som ikke faller inn under lønnstrekkordningen, foretas beskatning av inntekt etter skattelovens alminnelige regler, med unntak av det som fastsettes etter svalbardskatteloven § 3-1.
EksempelHvordan inntekten beskattes, se svalbardskattevedtaket § 3 bokstav c og sisste ledd
Teknisk begrepsnavngrunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21