FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e446-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavngrunnlag for skatt på næringsoverskudd Svalbard
Definisjonoverskudd i næringsvirksomhet på Svalbard som er drevet av en enkeltperson for hans regning og risiko. For inntekt fra enkeltpersonforetak er det særregler i svalbardskatteloven § 3-2 fjerde ledd.
DefinisjonskildeSkatteetaten
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/svalbard/S-22.057/
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonGrunnlag for skatt av næringsinntekt på Svalbard inngår ikke ved fastsettingen av ordinær alminnelig inntekt. Skatt på inntekt fra enkeltpersonforetak fastsettes særskilt, jf. svalbardskatteloven (svalbsktl.) § 3-2 fjerde ledd bokstav b. Skatten beregnes etter samme prosentsatser som gjelder for lønnsinntekt, jf svalbsktl.§ 3-1
EksempelVed fastsettelsen av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak gis det fradrag for renter på gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev. Fradrag gis i den utstrekning gjelden ikke overstiger verdien av eiendelene i virksomheten.
Teknisk begrepsnavngrunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21