FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e447-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg av gevinst ved salg av aksje og verdipapirfond knyttet til aksjedel
Definisjongevinst ved salg av aksjer knyttet til aksjedel oppjusteres med et faktortall. Gevinst og oppjustert tillegg inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonGevinst ved salg av aksjer er skattepliktig. Skatteplikten er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene. Det spiller heller ingen rolle om aksjene er eiet i eller utenfor næringsvirksomhet. Gevinst utover et skjermingsfradrag skal multipliseres med en oppjusteringsfaktor. Den effektive skattesatsen blir etter oppjusteringen høyere.
Teknisk begrepsnavnoppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2019-06-21