FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e448-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg av tap ved salg av aksjer og verdipapirfond knyttet til aksjedel
Definisjontap ved salg av aksjer knyttet til aksjedel oppjusteres med et faktortall. Tap og oppjustert tillegg inngår i grunnlag for alminnelig inntekt.
Kildetypeegendefinert
Merknad til definisjonTap ved realisasjon av aksjer er fradragsberettiget. Fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene. Det spiller heller ingen rolle om aksjene er eiet i eller utenfor næringsvirksomhet. Tap ved realisasjon skal multipliseres med en oppjusteringsfaktor. Effekten av fradrag blir etter oppjusteringen høyere.
Teknisk begrepsnavnoppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av fradrag i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2019-06-21