FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e44b-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnpensjon fra utlandet til skattepliktig i Norge
Definisjonpensjoner som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, og som er skattepliktig i Norge.
DefinisjonskildeSkatteetaten
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/pensjon-og-uforeytelser-fra-utlandet/
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonSkattyter kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtale som Norge har med det landet som utbetaler pensjonen.
Teknisk begrepsnavnpensjonFraUtlandetSkattepliktigINorge
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21