FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e44d-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnrenteinntekt av obligasjon, verdipapirfond, rentedel mv. i utlandet
Definisjonrenteinntekter som deles ut til andelseierne.
DefinisjonskildeVerdipapirfondenes forening
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.vff.no/fondshandboken/artikler/rentefond
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonEt utenlandsk rentefond er et fond som plasserer pengene i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater i utenlandske fond. Rentefondene deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond.
Teknisk begrepsnavnrenteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandet
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21