FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e44e-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnsamlet grunnlag for inntektsskatt til kommune og fylkeskommune, statsskatt og fellesskatt
Definisjonsum inntekt redusert for fradrag og særfradrag.
DefinisjonskildeSkatteetaten
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/3/6/0/
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonsum inntekt er lønn, trygd, pensjon, næringsinntekter, kapitalinntekter og andre inntekter.
Teknisk begrepsnavnsamletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2019-06-21