FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e44f-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavnsamlet lønnsinntekt uten trygdeavgiftsplikt og uten trekkplikt
Definisjonsamlet trekkfri lønnsinntekt som er fritatt for trygdeavgift.
DefinisjonskildeSkatteetaten
Nettadresse til definisjonskildehttps://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattemeldingen/fritak-fra-betale-trygdeavgift/
KildetypebasertPåKilde
EksempelUnntak fra trekkplikt: Det er unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk for små lønnsutbetalinger. Det er spesielle bestemmelser for forskuddstrekk i naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) og utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Skatteoppkreverkontoret kan gi nærmere opplysninger om reglene om forskuddstrekk i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.
Teknisk begrepsnavnsamletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkplikt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2019-06-21