FeltnavnInnhold
Identifikatorcc89e451-940f-11e9-a790-005056823b15
Begrepsnavntap ved salg av aksje og verdipapirfond aksjedel
Definisjonfradragsberettiget tap ved salg eller annen realisasjon av aksjer, verdipapirfond og obligasjoner som ikke er fritatt fra skatteplikt.
Kildetypeegendefinert
Teknisk begrepsnavntapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedel
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-06-21