FeltnavnInnhold
Identifikatorcf247fc0-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnbarn som gir rett til foreldrefradrag
Definisjonbarn som når skattleggingsperioden slutter er under 12 år eller er barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for pleie og omsorg, under forutsetning av at barnet helt eller delvis bor hos den skattepliktige og den skattepliktige har omsorgsansvar for barnet
Definisjonskildeskatteloven § 6-48, Skatte-ABC fagemnet Foreldrefradrag
Teknisk begrepsnavnbarnSomGirRettTilForeldrefradrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12