FeltnavnInnhold
Identifikatorcf247feb-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnlønn og tilsvarende ytelse
Definisjonvederlag for arbeid, overskudd av utgiftsgodgjørelse som knytter seg til arbeid og erstatning for slike inntekter
EksempelEksempel på vederlag for arbeid: Lønnsinntekt, overskudd opptjent som dagmamma, naturalytelse i arbeidsforhold; eksempel på erstatning for vederlag for arbeid: Sykepenger og arbeidsavklaringspenger  
Teknisk begrepsnavnlønnOgTilsvarendeYtelse
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-03-01