FeltnavnInnhold
Identifikatorcf247ff6-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnpensjonsinntekt fra folketrygden
Definisjonpensjonsinntekt utbetalt fra folketrygden til den skattepliktige
Definisjonskilde Folketrygdloven
Eksempelalderspensjon
Teknisk begrepsnavnpensjonsinntektFraFolketrygden
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-10