FeltnavnInnhold
Identifikatorcf247ffa-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnpensjonsinntekt i arbeidsforhold
Definisjonpensjonsinntekt i skattleggingsperioden for en gitt skattepliktig i form av alderspensjon som enten en bestemt arbeidsgiver løpende utbetaler over driften, utbetales helt eller delvis som obligatorisk tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon
Merknad til definisjonDet må vere en generell ordning i bedriften for å kunne regnes som obligatorisk tjenestepensjon
Teknisk begrepsnavnpensjonsinntektIArbeidsforhold
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12