FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248002-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnprivate lån
Definisjonsamlebegrep for private gjeldsforfold og utestående fordringer som en skattepliktig har
Alternativt begrepsnavnprivate lån og krav
Teknisk begrepsnavnprivateGjeldsforholdOgFordringer
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12