FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248012-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnskyldig restskatt
Definisjonen skatteoppkrevers samlede utestående fordring på et bestemt tidspunkt, som skyldes at en gitt skattepliktig ikke ennå ikke har betalt fastsatt formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell tilleggsskatt
Merknad til definisjon Skattebetalingsloven § 7-1 beskriver hvordan skatteoppkreveren avregner fastsatt skatt mot forskuddstrekk og forskudsskatt
Teknisk begrepsnavnskyldigRestskatt 
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12