FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248013-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnskyldig underholdsbidrag
Definisjonsummen av forfalt underholdsbidrag på et gitt tidspunkt som den formuesskattepliktige plikter å betale til en gitt bidragsmottaker eller en gitt bidragsoppkrever, men som ennå ikke er betalt på tidspunktet
Teknisk begrepsnavnskyldigUnderholdsbidrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2020-05-04