FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248015-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnstandardfradrag for utenlandsk arbeidstaker
Definisjonstandardisert inntektsfradag som en gitt utenlandsk arbeidstaker krever for et bestemt skatteleggingsperiode i stedet for ordinære inntektsfradrag
Definisjonskildeskatteloven § 6-70
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonI tillegg kan den skattepliktige fradra personfradrag, fagforeningskontingent, minstefradrag, tilskudd til pensjonsordning og særskilt fradrag for sjøfolk 
Teknisk begrepsnavnstandardfradragForUtenlandskArbeidstaker
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12