FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248016-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnsupplerende stønad til person med kort botid i Norge
Definisjonsamlet stønad utbetalt i kalanderåret fra NAV til en gitt fysisk person med kort botid i riket, som har fylt 67 år og som bor i riket, for å garantere personen en minste samlet inntekt
DefinisjonskildeLov 29.04.2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg § 3
Merknad til definisjonSupplerende stønad skal sikre en inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderpensjonister §§ 1 og 3
Teknisk begrepsnavnsupplerendeStønadTilPersonMedKortBotidINorge
InteresseområdeArbeid og velferd/A-ordningen
Sist oppdatert2018-03-20