FeltnavnInnhold
Identifikatorcf24801a-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnsærskilt inntektsfradrag i barns inntekt
Definisjonstandardisert inntektsfradrag som gis i tillegg til minstefradrag og andre ordinære inntektsfradrag for en gitt skattepliktig som i skattelaggingsperioden skatter av både egen arbeidsinntekt og mottatt barnepensjon, underholdsbidrag og lignende 
Definisjonskildeskatteloven § 6-49
Merknad til definisjonDette gjelder barn og ungdom som skattlegges som selvstendig skattepliktig og ikke barn under 17 år som skattlegges sammen med foreldre
Teknisk begrepsnavnsærskiltInntektsfradragIBarnsInntekt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12