FeltnavnInnhold
Identifikatorcf24801c-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavntap på annet finansprodukt
Definisjonen gitt skattepliktigs beløpsmessige andel av tap i skattleggingsperioden på et enkelt eller avgrensbar gruppe av annet finansprodukt
Merknad til definisjonDette dreier seg om tap på annet finansprodukt enn for eksempel aksje, egenkapitalbevis, verdipapirfondsandel, valutalån, warrent, obligasjon og børsnotert sertifikat
Teknisk begrepsnavntapPåAnnetFinansprodukt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12