FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248020-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavntap ved realisasjon av fast eiendom
Definisjontap som en gitt skattepliktig har ved salg eller annen realisasjon av bestemt eierandel i fast eiendom i skattleggingsperioden
Definisjonskildesktl. § 6-2 første ledd, sktl. § 9-2
KildetypebasertPåKilde
Teknisk begrepsnavntapVedRealisasjonAvFastEiendom
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12