FeltnavnInnhold
Identifikatorcf24802e-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnutbetaling fra avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon
Definisjonutbetaling i en bestemt skattleggingsperiode til en gitt person fra en bestemt ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon
DefinisjonskildeSkatteloven § 5-20 andre ledd bokstav c
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonUtbetalingen skattlegges som kapitalinntekt, men ikke som personinntekt. Dette gjelder også utbetaling som gjenlevende ektefelle, barn eller dødsbo mottar fra en avtale som en død person hadde tegnet.
Teknisk begrepsnavnutbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjon 
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-01-02