FeltnavnInnhold
Identifikatorcf248038-dfe5-11e7-9101-005056821322
Begrepsnavnårsavgift for konto i verdipapirregister
Definisjonverdien av vederlag som har påløpt i et bestemt tidsrom, vanligvis en skattleggingsperiode, for å opprettholde en gitt verdipapirkonto
DefinisjonskildeSkatteloven § 6-1 første ledd første punktum
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonStørrelsen på dette vederlaget er ikke knyttet til størrelsen på enkeltransaksjonene på verdipapirkontoen 
Teknisk begrepsnavnårsavgiftForKontoIVerdipapirregister 
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2017-12-12