FeltnavnInnhold
Identifikatord67e2d43-6dcf-11e6-be2b-ba992a0501a6
Begrepsnavnvederlag, herunder pensjon, som direktør eller medlem av styre, kontrollkommite eller lignende organ
Definisjonbestemmelsen har praktisk betydning først og fremst for styrehonorar. Et utenlandsk styremedlem i norsk selskap er altså skattepliktig til Norge for styrehonoraret (selskapet er ansvarlig for skatten, jf. sktbl. § 16-11). Bestemmelsen gjelder også honorar for medlemskap i andre selskapsorganer, og også for direktør som ikke er medlem av styret
DefinisjonskildeSkatteloven § 2-3, første ledd, bokstav e
Gyldig fra2016-08-29
InteresseområdeSkatteloven/Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang
Sist oppdatert2019-06-18