FeltnavnInnhold
Identifikator20b2e1ce-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
Begrepsnavnlivsforsikring
Definisjonforsikringsordning hvor selskapets forpliktelser er knyttet til den forsikredes liv eller helse
DefinisjonskildeForsikringsavtaleloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69
Merknad til definisjonLivsforsikringene kan deles i to hovedgrupper:, – kapitalforsikringer (normalt med engangsutbetaling), – livrente/pensjonsforsikring (alltid løpende ytelser). En forsikringsavtale kan bestå av en kombinasjon av disse.
EksempelDet finnes flere ulike former å velge i mellom, fra rene dødsrisikoforsikringer knyttet til en persons liv, til sammensatte produkter som kombinerer risikodekning og sparing og som kan omfatte flere personer
InteresseområdeVerdipapir
Sist oppdatert2018-11-16