FeltnavnInnhold
Identifikator367f2cba-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnpersoninntekt fra lønnsinntekt
Definisjonlønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse for arbeid i eller utenfor tjenesteforhold, men ikke i virksomhet, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad og overgangsstønad. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift.
Merknad til definisjonDette er ikke et juridisk begrep, men er definert ut fra lovhenvisninger i wiki: Lønn, honorar og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i eller utenfor tjenesteforhold som nevnt folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav a, bokstav b unntatt uføretrygd og uføreytelser, bokstav e og bokstav g. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27