FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c94-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnforeldrefradrag
Definisjonfradrag i en gitt skattepliktigs alminnelige inntekt i en gitt skattleggingsperiode for kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn under 12 år eller eldre barn som har særskilt behov for omsorg og pleie
DefinisjonskildeSkatteloven § 6-48
Merknad til definisjonKostnadene må være pådratt og kunne legitimeres på forespørsel. Stortinget fastsetter hvert år den øvre grensen for foreldrefradraget. Foreldrefradraget er felles for ektefeller og for samboere med felles barn. Foreldrefradraget gis med en halvpart på hver med mindre de har blitt enige om en annen fordeling.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-03-28